Activitats portades a terme 

Compra de material per la millora del IES, d’acord amb les necessitats i parlant amb l’equip directiu del centre.

 

Aportació econòmica de Viatge de Fi de Curs – alumnes de 4rt. d’ESO que participaran a la Festa del Arròs, sempre amb l’acord amb el Consistori Municipal.

 

Organització de la festa de Final de Curs.

Festa de comiat dels alumnes.

 

Cessió del despatx de l’AMPA per diverses activitats.

 

Assistència als Consells Escolars de Centre i Consells Escolars Municipals, així com també a les comissions de convivència i econòmica de l’Institut.

 

Reunions amb l’equip directiu del centre, per poder col·laborar amb les necessitats dels alumnes.

 

Estudiar la possibilitat d’organitzar xerrades d’interès educatiu i activitats extraescolars a les tardes.

 

A més de mantenir les activitats esmentades, durant aquest curs, continuarem col·laborant amb l’equip directiu amb la intenció de millorar, en els aspectes que sigui possible, el funcionament del nostre centre.

 

REUNIONS

Segon dilluns de cada mes a les 20:30 al Nexe.
En aquest horari us podrem atendre sempre.