Finalitat de la pàgina web

Aquesta pàgina web és un servei públic adreçat a la comunitat educativa de l’IES Gerbert d’Aurillac. La seva principal finalitat és posar a l’abast d’aquesta, informacions sobre les tasques educatives del centre i materials que puguin ajudar a l’aprenentatge dels alumnes.

Responsabilitat per continguts

Els titulars de serveis amb clau d’accés privada són plenament responsables tant pel que fa a les activitats com pel que fa als continguts publicats als seus espais web.
Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les Condicions de Servei de la pagina web, us agrairem que ens ho feu saber per tal que procedim a comprovar les vostres raons i a modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats. Teniu a la vostra disposició l'adreça iesgerbert@xtec.cat per informar-nos de la incidència.

Enllaços externs

Així mateix, la web no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui.

IES Gerbert d'Aurillac
Avda Lluís Companys,3
08272 Sant Fruitós de Bages