4 Jul 2014

Raquel Horta ha estat mereixedora de la Distinció de els PAU que s'atorga als estudiants de Batxillerat de Catalunya qu ehan obtingut una nota de PAU, en la fase general, superior o igual a 9 punts.